Oxhagens Samfällighetsförening

Styrelsen 2020 - 2021

Ordförande          Kim Beckroth, Oxhv. 37

Vice ordförande  Lars Andersson, Oxhv. 35

Sekreterare          Mattias Appel, Oxhv. 95 

Vice sekreterare  Patrik Andersson, Oxhv. 61

Kassör                 Therese Söderman, Oxhv. 77

Suppleant            Åsa Halvarsson, Oxhv. 39

Suppleant            Kristin Olsson, Oxhv. 58