Oxhagens Samfällighetsförening

Gård 1

Kristine Ohlsson, Oxhv. 58
Nicklas Kedemar, Oxhv. 66

Gård 2

Johan Widegren, Oxhv. 90
Anna Nilsson, Oxhv. 98

Gård 3

Sassa Murray, Oxhv. 110
Camilla Törnblom, Oxhv. 128

Gård 4

Stefan Texen, Oxhv. 81
Anna-Lena, Oxhv. 85

Gård 5
Anette Milder, Oxhv. 67

Gård 6

Marie-Louise Lidman, Oxhv. 45
Lena Högberg Nilsson, Oxhv. 

 

 

Gårdsombudens uppgifter

  • Ansvara för höst och vårstädning, samt inköp till detta
  • Välkomna nyinflyttade grannar samt att dela ut välkomstblad och stadgar
  • Fungera som en länk mellan medlemmar och styrelse
  • Ordna gårdsmöten vid behov
  • Ansvara för gårdens förråd
  • Ha en allmän koll på den egna gården vad gäller sophus, förråd och lekplats
  • Tillhandahålla skötselmanual för gårdens gemensamma utrustning
  • Rapportera fel och brister på samfällighetens mark eller egendom till styrelsen