Oxhagens Samfällighetsförening

Gård 1

Micke Göthesson, Oxhv. 60 michael.gothesson@gmail.com

Johanna Göthesson, Oxhv. 60 johanna.gothesson@hotmail.com

Gård 2

Johan Widegren, Oxhv. 90 johan.widegren@glamox.com

Anna Nilsson, Oxhv. 98 fremilar@gmail.com

Gård 3

Sassa Murray, Oxhv. 110 sassamurray@hotmail.com

Gård 4

Stefan Texen, Oxhv. 81 stefan.texen@civilbyran.se

Gård 5

Maria Winter, Oxhv. 69

Malin Jonsson, Oxhv. 71 malin.kristina@hotmail.com

Gård 6

Marie-Louise Lidman, Oxhv. 45 milojo22@gmail.com

 

 

Gårdsombudens uppgifter

  • Ansvara för höst och vårstädning, samt inköp till detta
  • Välkomna nyinflyttade grannar samt att dela ut välkomstblad och stadgar
  • Fungera som en länk mellan medlemmar och styrelse
  • Ordna gårdsmöten vid behov
  • Ansvara för gårdens förråd
  • Ha en allmän koll på den egna gården vad gäller sophus, förråd och lekplats
  • Tillhandahålla skötselmanual för gårdens gemensamma utrustning
  • Rapportera fel och brister på samfällighetens mark eller egendom till styrelsen