Oxhagens Samfällighetsförening

Gård 1

Staffan Sandorf, Oxhv. 62

Marie Jacobsson, Oxhv.72, marie.j@live.se 

Gård 2

Jonas Widegren, Oxhv. 90, johan.widegren@glamox.com

Anna Nilsson, Oxhv. 98, Fremilar@gmail.com

Gård 3

Eva Lilja & Jonas Rosenqvist, Oxhv. 108, elilja83@gmail.com

Sassa Murray, Oxhv.110, sassamurray@hotmail.com

Gård 4

Stefan Texen, Oxhv. 81, stefan.texen@civilbyran.se

Gård 5

Helena Niemi, Oxhv. 61, niemi_maarit@hotmail.com

Ulrika Volovski, Oxhv. 75, uviskriv@gmail.com

Gård 6

Sören Turesson, Oxhv. 33, soren.turesson@rohnisch.se

 

 

Gårdsombudens uppgifter

  • Ansvara för höst och vårstädning, samt inköp till detta
  • Välkomna nyinflyttade grannar samt att dela ut välkomstblad och stadgar
  • Fungera som en länk mellan medlemmar och styrelse
  • Ordna gårdsmöten vid behov
  • Ansvara för gårdens förråd
  • Ha en allmän koll på den egna gården vad gäller sophus, förråd och lekplats
  • Tillhandahålla skötselmanual för gårdens gemensamma utrustning
  • Rapportera fel och brister på samfällighetens mark eller egendom till styrelsen