Oxhagens Samfällighetsförening

I soprummen finns kärl för matåtervinning.

Har man väldigt blöta påsar så går det bra att lägga påsen i en extra påse så att kärlen inte blir så fuktiga.