Oxhagens Samfällighetsförening

 

SOPRUM finns på varje gård.

I de gröna kärlen slänger man hushållssopor i väl ihopknutna påsar.

I de bruna kärlet slänger vi matavfall. Bruna påsar att slänga matavfallet i finns att hämta i respektive soprum eller i hallen i tvättstugan.

Tänk på att försluta påsarna noggrant så minskar risken för dålig lukt. Vid mkt blött avfall, använd dubbla påsar. För hjälp med vad som är matavfall, se bilden nedan.